MENÙ DI SCRITTURA CREATIVA – Paccheri alle cime di rapa